ABC-UL PĂRINȚILOR

Scopul activităţilor desfăşurate ȋn grădiniţă constă ȋn dezvoltarea plenară a copiilor sub aspectul tuturor domeniilor de dezvoltare:

 • Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală

  Cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinere a sănătăţii si securităţii personale;

 • Dezvoltarea socio-emoţională

  Vizează capacitatea de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii precum şi  capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, dezvoltarea conceptului de sine care influenţează imaginea despre sine a copilului,  decisivă  ȋn procesul de învăţare;

 • Dezvoltarea limbajului şi a comunicării

  Vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală si verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit;

 • Dezvoltarea cognitivă

  Vizează abilitatea  copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice şi  include abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător;

 • Capacităţi şi atitudini în învăţare

  Modul în care copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi  atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur.