ÎNSCRIERE

 • ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

  Cerere către directorul grădiniţei( se va atașa modelul de cerere) 

  Adeverinţă de salarizare- (ambii părinţi- numai pentru program prelungit);

  Copie după certificatul de naştere al copilului;

  Copie CI al unui părinte, care să ateste domiciliul stabil;

  Procură notarială de încredinţare,pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

  Copie după hotărârea judecătorescă de încredinţare a copilului (dacă este cazul);

  Copie decizie concediu îngrijire copil(dacă este cazul);

  Declaraţie pe propria răspundere dacă unul dintre părinţi este plecat în străinatate (dacă este cazul)

 • ANUNT DE REÎNSCRIERE/ ÎNSCRIERE AN ȘCOLAR 2021-2022

 • Centralizator locuri disponibile pentru inscriere 2021-2022

 • Situația locurilor disponibile după prima etapă de înscrieri

 • CERERE DE  ÎNSCRIERE