Despre noi

 • Grădinița cu program prelungit nr. 2 este unitate de învățământ public.

  Conform reorganizării rețelei școlare,  include:


  Grădinița cu program prelungit nr. 2 – unitatea cu personalitate juridică:

  str. Piața Poporului, nr. 7, Brăila, 810094;

  Tel/fax: 0239611994

  e-mail: tic_pitic@yahoo.com;

  website: https://gradinita2braila.ro

  Grădinita cu program prelungit nr. 5 – structură arondată

  str. Roșiorilor nr.397, Bloc 5, Brăila;

  Tel. 0239616908

  Grădinita cu program normal nr. 22- structură arondată

  str. Stefan cel Mare nr. 309, Brăila;

  Tel. 0239624918

  Grădinița cu program normal nr. 24 – structură arondată

  str. Piața Poporului, nr. 7, Brăila, 810094 ;

  Tel/fax: 0239611994

  Toate structurile grădiniţei, inclusiv unitatea cu personalitate juridică, sunt amplasate ȋn zone centrale, specifice unor medii de afaceri (Piața Mare-Gară),  ceea ce a determinat   evoluţia numărului total  de preşcolari, la aceasta  contribuind şi imaginea  pozitivă pe care și-a creat-o unitatea de învățământ în timp.

 • PERSONALUL GRĂDINIŢEI

  Profesori pentru învățământ preșcolar: 19

  Personal didactic auxiliar: 3

  Personal nedidactic: 10

  Cadre  medicale: 2

  Colectivul grădiniței promovează valori importante:

  • calitate şi profesionalism
  • spirit de echipă şi comunicare
  • creativitate şi responsabilitate
  • implicare şi toleranţă
  • spirit civic, respect şi onestitate

  Echipa didactică dovedește o bună pregătire profesională, calitate atestată de faptul că există numeroase persoane resursă:

  • metodiști  în  cadrul Inspectoratului  Şcolar Judeţean Brăila, 
  • responsabil  de  cerc  pedagogic,
  • formatori, mentori, experţi manager, experţi în învățământ,
  • membri în Consiliul Consultativ al Inspectoratului  Şcolar Judeţean Brăila, care  pot valoriza competențe științifice, didactice și metodice dobândite.

  Calitatea managementului :

  • Stilul de conducere este  democratic, ȋmbinat cu cel autoritar ;
  • Este încurajată comunicarea pe verticală şi  pe orizontală;
  • Colaborarea şi comunicarea  cu membrii grădiniţei sunt eficiente, prin implicare ȋn luarea deciziilor, prin stimularea iniţiativei, prin disponibilitate pentru ceilalţi şi orientare spre echipă;
  • Predomină ȋncrederea   managerului în subordonaţi;
  • Raporturile manager-angajaţi sunt bazate pe tact şi bunăvoinţă;
  • Cadrele didactice  sunt considerate, de către manager,  ca şi colaboratori, nu doar simpli angajaţi;
  • Se cultivă ordinea şi disciplina colectivă simultan cu creativitatea individuală;
  • Se foloseşte delegarea de autoritate şi răspunderi;
  • Se pune accent pe relaţiile interumane, pe asigurarea unui climat de muncă agreabil şi a  unor raporturi cordiale, care  reprezintă  factori de motivaţie;
 • COLECTIVUL DE PROFESORI

LAZU DANIELA – director;

ICHIM MĂDĂLINA;

MANOLESCU CARMEN;

DAN LILIANA;

CIUCLARU CORINA;

GIOL MARIA;

TOBĂ CRISTINA;

DRÎMBU GABRIELA;

BĂLUȚA MARIANA;

DUMITRACHE STELUȚA;

IVAȘCU VALERICA;

COADĂ OLIMPIA;

LAZU DANIELA;

NECULA MARIANA;

MINAEV MIRELA;

MILEA VICTORIȚA;

BUNEA ELENA;

BĂDILA NICOLETA;

MOSOR OANA.

 • RESURSE MATERIALE 

  • 10 săli de grupă generoase, luminoase,  dotate cu mobilier modern,  adecvat vârstei;
  • Calculatoare şi mijloace audio -video, softuri educaţionale;
  • Conexiune la internet în fiecare sală de grupă;
  • Materiale didactice bogate, actualizate;
  • Spaţiu de joacă în aer liber;
  • Bloc alimentar în conformitate cu normele actuale;
  • Grupuri sanitare corespunzătoare;
  • Cabinete medicale;
  • Cabinet financiar – contabil.

  BUGET 2022

  -Buget inițial 2022

  -Fundamentare Buget 2022

  BUGET 2021

  -Execuție bugetară 22.12.2021

  -Buget 2021

  BUGET 2020
  Descărcați fișierul PDF

  Toate clădirile  beneficiază de centrale termice proprii, sunt  racordate la sistemul public de apă, canalizare ,energie electrică şi gaz metan și dețin autorizație sanitară de funcționare și aviz ISU.