Despre noi

 • Grădinița cu program prelungit nr. 2 este unitate de învățământ public.

  Conform reorganizării rețelei școlare,  include:


  Grădinița cu program prelungit nr. 2 – unitatea cu personalitate juridică:

  str. Piața Poporului, nr. 7, Brăila, 810094;

  Tel/fax: 0239611994

  e-mail: tic_pitic@yahoo.com;

  website: https://gradinita2braila.ro

  Grădinita cu program prelungit nr. 5 – structură arondată

  str. Roșiorilor nr.397, Bloc 5, Brăila;

  Tel. 0239616908

  Grădinita cu program normal nr. 22- structură arondată

  str. Stefan cel Mare nr. 309, Brăila;

  Tel. 0239624918

  Grădinița cu program normal nr. 24 – structură arondată

  str. Piața Poporului, nr. 7, Brăila, 810094 ;

  Tel/fax: 0239611994

  Toate structurile grădiniţei, inclusiv unitatea cu personalitate juridică, sunt amplasate ȋn zone centrale, specifice unor medii de afaceri (Piața Mare-Gară),  ceea ce a determinat   evoluţia numărului total  de preşcolari, la aceasta  contribuind şi imaginea  pozitivă pe care și-a creat-o unitatea de învățământ în timp.

 • PERSONALUL GRĂDINIŢEI

  Profesori pentru învățământ preșcolar: 19

  Personal didactic auxiliar: 3

  Personal nedidactic: 10

  Cadre  medicale: 2

  Colectivul grădiniței promovează valori importante:

  • calitate şi profesionalism
  • spirit de echipă şi comunicare
  • creativitate şi responsabilitate
  • implicare şi toleranţă
  • spirit civic, respect şi onestitate

  Echipa didactică dovedește o bună pregătire profesională, calitate atestată de faptul că există numeroase persoane resursă:

  • metodiști  în  cadrul Inspectoratului  Şcolar Judeţean Brăila, 
  • responsabil  de  cerc  pedagogic,
  • formatori, mentori, experţi manager, experţi în învățământ,
  • membri în Consiliul Consultativ al Inspectoratului  Şcolar Judeţean Brăila, care  pot valoriza competențe științifice, didactice și metodice dobândite.

  Calitatea managementului :

  • Stilul de conducere este  democratic, ȋmbinat cu cel autoritar ;
  • Este încurajată comunicarea pe verticală şi  pe orizontală;
  • Colaborarea şi comunicarea  cu membrii grădiniţei sunt eficiente, prin implicare ȋn luarea deciziilor, prin stimularea iniţiativei, prin disponibilitate pentru ceilalţi şi orientare spre echipă;
  • Predomină ȋncrederea   managerului în subordonaţi;
  • Raporturile manager-angajaţi sunt bazate pe tact şi bunăvoinţă;
  • Cadrele didactice  sunt considerate, de către manager,  ca şi colaboratori, nu doar simpli angajaţi;
  • Se cultivă ordinea şi disciplina colectivă simultan cu creativitatea individuală;
  • Se foloseşte delegarea de autoritate şi răspunderi;
  • Se pune accent pe relaţiile interumane, pe asigurarea unui climat de muncă agreabil şi a  unor raporturi cordiale, care  reprezintă  factori de motivaţie;

  Statul de funcții şi salarii 

  Descărcați fișierul PDF

 • COLECTIVUL DE PROFESORI

  Grădinița cu program prelungit nr.2

  1.Grupa mică “Floricelele”-coordonată de prof. Iuliana Radu și prof. Valerica Ivașcu;

  2.Grupa mijlocie “Peștișorii” -coordonată de prof. Carmen Manolescu și Pasnicu Steluța;

  3.Grupa mare “Istețeii”-coordonată de prof. Daniela Lazu și prof. Camelia Daniela Brăilă;

  4.Grupa mare “Fluturașii”- coordonată de prof. Corina Ciuclaru și prof. Olga Tabarac;

  Grădinița cu program normal nr.24

  5.Grupa mixtă “Buburuzele”-coordonată de prof. Victorița Milea;

  Grădinița cu program prelungit nr.5

  6. Grupa mică “Piticii” -coordonată de prof. Maria Giol și prof. Mariana Necula;

  7.Grupa mijlocie “Furnicuțele harnice”-coordonată de prof. Liliana Racu și prof. Dogărescu Marioara;

  8.Grupa mare “Gărgărițele”-coordonată de prof. Georgeta Aramă și prof. Mirela Nicoleta Minaev;

  9.Grupa mare “Albinuțele”-coordonată de prof. Elena Bunea și prof. Băluța Mariana;

  Grădinița cu program normal nr.22

  10.Grupa mixtă “Floricelele” -coordonată de prof. Steluța Dumitrache .

RODICA TOPAL – director;

RADU IULIANA;

MANOLESCU CARMEN;

BRĂILĂ CAMELIA;

CIUCLARU CORINA;

GIOL MARIA;

ARAMĂ GEORGETA;

RACU LILIANA;

BĂLUȚA MARIANA;

DUMITRACHE STELUȚA;

IVAȘCU VALERICA;

PASNICU STELUȚA;

LAZU DANIELA;

TABARAC OLGA;

NECULA MARIANA;

MINAEV MIRELA;

DOGĂRESCU MARIOARA;

BUNEA ELENA;

MILEA VICTORIȚA.

 • RESURSE MATERIALE 

  • 10 săli de grupă generoase, luminoase,  dotate cu mobilier modern,  adecvat vârstei;
  • Calculatoare şi mijloace audio -video, softuri educaţionale;
  • Conexiune la internet în fiecare sală de grupă;
  • Materiale didactice bogate, actualizate;
  • Spaţiu de joacă în aer liber;
  • Bloc alimentar în conformitate cu normele actuale;
  • Grupuri sanitare corespunzătoare;
  • Cabinete medicale;
  • Cabinet financiar – contabil.

  Toate clădirile  beneficiază de centrale termice proprii, sunt  racordate la sistemul public de apă, canalizare ,energie electrică şi gaz metan și dețin autorizație sanitară de funcționare și aviz ISU.