Grădinița cu program prelungit nr. 2 Brăila

“Unii copii sunt precum niște roabe: trebuie să fie împinși. Unii sunt precum bărcuțele: trebuie să fie vâslite. Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ții strâns de sfoara vor zbura departe, sus. Unii sunt precum pisicuțele: tare mulțumite când sunt mângâiate. Unii sunt ca niște remorci: folositoare numai când sunt trase. Unii sunt precum baloanele: tare usor de vătămat, de nu le mânuiești cu grijă. Unii sunt mereu de nădejde și gata să te-ajute.”

Schulman Kolumbus

Servicii

Grădiniţa noastră oferă servicii  educaţionale de calitate  prin:

  • exploatarea optimă a resurselor materiale și umane, răspunzând necesităților preșcolarilor;
  • stimularea curiozității copiilor privind explicarea   lumii   înconjurătoare   și aprofundarea cunoștințelor prin participare la activităţi şi concursuri locale, naţionale şi internaţionale;
  • colaborarea continuă a cadrelor didactice cu părinţii şi comunitatea locală prin parteneriate şi proiecte în vederea conectării la dimensiunile şi valorile  europene;
  • eficientizarea procesului instructiv-educativ pentru  obţinerea de performanţe şi  integrarea cu succes în activitatea şcolară;

Despre

Viziune

Ne propunem să devenim una dintre grădiniţele care oferă un mediu educaţional, primitor, atractiv stimulativ, şi incluziv pentru copiii care vor păşi pragul grădiniţei noastre, o sursă de iniţiere în tainele cunoaşterii.

Misiune

Noi suntem soluţia pentru valorificarea potenţialului copilului, pentru creşterea şi dezvoltarea lui benefică, sănătoasă şi liber-creativă, pentru valorizarea nevoii de joc, prin marea paletă de activităţi curriculare şi extracurriculare desfăşurate.Principala noastră preocupare este să asigurăm achiziţii importante în plan afectiv, emoţional şi cognitiv viitorilor cetăţeni europeni.

ŢINTE STRATEGICE

  • Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activității didactice, prin creşterea motivării învăţării şi dezvoltarea armonioasă a copiilor.
  • Perfecționarea carierei didactice prin facilitarea accesului la informaţie şi parcurgerea programelor de formare şi perfecţionare profesională pe tot parcursul vieţii.
  • Creșterea prestigiului unităţii prin derularea de proiecte, programe şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi europene care să asigure interacțiune constructivă, comunicare eficientă, cetățenie europeană.
  • Asigurarea funcționalității și îmbunătățirii bazei tehnico-materiale a instituției printr-o proiectarea realistă a resurselor bugetare.

O importantă  realizare a  grădiniţei noastre, care  atestă   atât   calitatea  personalului instituţiei, a  ȋntregii activităţi instructiv-educative precum și promovarea dimensiunii europene, o reprezintă  obţinerea certificatului “Şcoală Europeană” 2014/2018

ȘCOALA EUROPEANĂ 2014/2018

Trimite-ne un mesaj!

CONTACT