Grădinița cu program prelungit nr. 2 Brăila

“Unii copii sunt precum niște roabe: trebuie să fie împinși. Unii sunt precum bărcuțele: trebuie să fie vâslite. Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ții strâns de sfoara vor zbura departe, sus. Unii sunt precum pisicuțele: tare mulțumite când sunt mângâiate. Unii sunt ca niște remorci: folositoare numai când sunt trase. Unii sunt precum baloanele: tare usor de vătămat, de nu le mânuiești cu grijă. Unii sunt mereu de nădejde și gata să te-ajute.”

Schulman Kolumbus

Servicii

Grădiniţa noastră oferă servicii  educaţionale de calitate  prin:

  • exploatarea optimă a resurselor materiale și umane, răspunzând necesităților preșcolarilor;
  • stimularea curiozității copiilor privind explicarea   lumii   înconjurătoare   și aprofundarea cunoștințelor prin participare la activităţi şi concursuri locale, naţionale şi internaţionale;
  • colaborarea continuă a cadrelor didactice cu părinţii şi comunitatea locală prin parteneriate şi proiecte în vederea conectării la dimensiunile şi valorile  europene;
  • eficientizarea procesului instructiv-educativ pentru  obţinerea de performanţe şi  integrarea cu succes în activitatea şcolară;

Despre

Viziune

Deviza

Educaţia se face azi pentru generaţia de mâine!

Ne propunem  să dovedim că suntem  una dintre grădiniţele  care  oferă un mediu educaţional  primitor, atractiv, stimulativ şi securizat  pentru copiii care vor păşi pragul grădiniţei noastre, o sursă de iniţiere în tainele cunoaşterii.

Misiune

Noi suntem  soluţia pentru valorificarea  potenţialului copilului, pentru creşterea şi dezvoltarea lui benefică, sănătoasă şi liber-creativă, pentru valorizarea nevoii de joc,  prin marea paletă de activităţi curriculare şi extracurriculare desfăşurate. Principala noastră preocupare este să asigurăm achiziţii importante în plan afectiv, emoţional şi cognitiv viitorilor cetăţeni europeni.

Aducerea la ȋndeplinire a misiunii se  realizează prin:

  • crearea unui mediu stimulativ pentru copii;
  • ȋmbinarea armonioasă a metodelor tradiţionale cu cele activ-participative;
  • stimularea copiilor pentru  dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
  • crearea de experienţe de învăţare în care copilul participă activ si poate alege și influența modul de desfășurare a activității;
  • abordare integrată a activităţilor;

ȋncheierea unor parteneriate cu unităţi similare, comunitatea locală, ONG-uri în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi, care să vină ȋn sprijinul preşcolarilor.

ŢINTE STRATEGICE

Asigurarea   unui management al  grupei centrat pe copil,  care să vizeze   dezvoltarea  cognitivă și non-cognitivă, printr-o axare mai țintită asupra învățării practice,  asupra jocurilor și interacțiunilor sociale,  prin adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele educabilului şi ale  schimbărilor survenite ȋn  societate;

Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice,  având ȋn vedere perspectiva adaptării la schimbările survenite ȋn   societate şi realizarea  unui învățământ  centrat pe copil, în care să beneficieze de o serie de posibilități pentru  a-și dezvolta potențialul;

Promovarea continuă a imaginii grădiniței, prin dezvoltarea unor parteneriate și proiecte educaţionale locale, naționale și internaționale care să asigure continuitate şi coerenţă în demersul educaţional  şi îmbunătățirea calității managementului instituțional;

Optimizarea actului de management financiar prin  identificarea de surse de finanţare, care să contribuie la modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii grădiniţei, inclusiv amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de joc, conform normelor europene pentru activităţi recreative.

ȘCOALA EUROPEANĂ 2014/2018

Trimite-ne un mesaj!

CONTACT